Kölcsönzési feltételek

A hordozókat foglalás után a Outdoor Shopban (1137 Budapest, Katona József u. 9.) lehet felpróbálni és átvenni.

A kölcsönzéshez 15.000 Ft/hordozó letéti összeget kérünk, melyet a kölcsönzési idő lejártával a szerződésben foglaltak szerint visszaadunk.

A hordozó nem rendeltetésszerű használatából adódó károkért a Bérlő felelősséggel tartozik. Az ellopott vagy megrongált hordozók árát Bérlő köteles teljes mértékben megtéríteni. Bérlő vállalja, hogy a hordozót tisztán szolgáltatja vissza, ellenkező esetben 1500 Ft-tól 10 000 Ft-ig terjedő tisztítási költséget számolunk fel.

Késedelmes átadás esetén (amennyiben Bérlő ezt előre nem jelzi), késedelmi díjat számolunk fel, melynek összege
a bérleti díj+500 Ft/nap.

A hordozókat mindenki saját felelősségére kölcsönzi és használja.
A hordozók nem rendeltetésszerű használata miatt bekövetkező balesetekért a felelősséget nem vállaljuk.

A jelen kölcsönzési feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.